Supernova je jedna od vodećih Firmi u pružanju usluga tehničke zaštite I projektovanja sistema tehničke zaštite na prostoru BiH. Osnovana je 2004. godine u Sarajevu pod nazivom Supernova d.o.o.. Orijentisana ka poslovnim korisnicima, firma nudi profesionalne servise koji podrazumevaju konsalting, projektovanje, integraciju, instalaciju, puštanje sistema u rad, održavanje sistema, opreme i upravljanje projektima.   

Svoju ponudu Supernova zasniva na proizvodima i rešenjima vodečih svetskih kompanija u oblasti sigurnosnih sistema, Securiton, Satel, FSL, IPS Analytcs, Bieler+Lang,kao i razvoju vlastitih rešenja, oslanjajući se na jak kolektiv, i individualni pristup svakom korisniku. 

Uspešno sarađujući sa velikim, srednjim i malim preduzećima zatim vladinim, javnim i finansijskim sektorom, kao i telekom operaterima, Supernova je stekla zavidnu bazu korisnika koju čine najznačajnije kompanije i institucije u BiH. Sa preko 10 godina iskustva u radu na lokalnom tržištu. U skladu sa strateškim planom razvoja biznisa, pored prodora na nova tržišta, Supernova kreira i plasira ponudu u skladu sa najsavremenijim tehnološkim trendovima i potrebama krajnih korisnika.